انفجار مین در مسیر عبور خودروی دیپلمات‌های روس در کابل

در انفجار که در نزدیکی‌های سفارت روسیه رخ داد، دیپلمات‌های روس بطور سطحی مجروح شدند

1538205
انفجار مین در مسیر عبور خودروی دیپلمات‌های روس در کابل

مین جاسازی شده در مسیر عبور خودروی حامل دیپلمات‌های مامور خدمت در سفارت روسیه در کابل پایتخت افغانستان منفجر شد.

در انفجار که در نزدیکی‌های سفارت روسیه رخ داد، دیپلمات‌های روس بطور سطحی مجروح شدند.

روسیه از افغانستان خواستار تحقیق و بررسی پیرامون انفجار گردید.خبرهای مرتبط