ارامنه، در حال آتش زدن خانه‌ها و جنگلهای کلبجر هستند

ارمنیانی که در منطقه کلبجر در حال ترک خانه‌های اشغالی هستند قبل از ترک این شهر، اماکن مسکونی را به همراه مناطق جنگلی پیرامون شهر به آتش می کشند.

1527472
ارامنه، در حال آتش زدن خانه‌ها و جنگلهای کلبجر هستند

ارمنیانی که مطابق توافق نامه میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه اشغالی کلبجر در حال ترک خانه‌های اشغالی پس از 27 سال هستند قبل از ترک این خانه های غصبی، اماکن مسکونی را به همراه مناطق جنگلی پیرامون شهر به آتش می کشند.

در تصاویر منتشر شده درشبکه های اجتماعی و نیز رسانه های روسیه مشاهده می شود که ارامنه ساکن در مناطق مختلف کلبجر خانه ها را به آتش کشیده و قبل از عزیمت، آنها را ویران کرده‌اند.

خانه های بازمانده از سوی شهروندان مسلمان و ترک کلبجر که از 27 سال پیش به سرعت و تقریباً بدون حمل هر گونه وسایل زندگی رها شده بود اکنون توسط ارمنی هایی که آن خانه ها را غصب کرده بودند به صورت عجیبی در حال غارت شدن است. غاصبین که اکنون مجبور به خروح شده اند، درها ، پنجره ها، لوازم حمام و حتی سنگ توالتها را برچیده و سپس خانه‌ها را آتش می زنند.

ارامنه اشغالگر منطقه نه تنها خانه‌ها بلکه درختان اطراف را نیز می سوزانند.

کلبجر ، در غرب آذربایجان ، در مرز ارمنستان و در شمال غربی قره باغ واقع است و در سال 1993 از سوی ارامنه اشغال شد.

تقریباً 60 هزار آذربایجانی ساکن مرکز شهر و 128 روستای این استان به دنبال حمله و کشتار غیرنظامیان از سوی ارامنه، مجبور به ترک خانه های خود شده و در مناطق مختلف آذربایجان مستقر شدند.

ارمنستان به طور غیرقانونی ارمنی ها را از مناطق مختلف کشور به کلبجر ، جایی که جمعیت ارمنی وجود نداشت ، اسکان داد.

طبق توافق نامه امضا شده بین آذربایجان و ارمنستان در 10 نوامبر که با میانجیگری روسیه صورت گرفت، ارتش ارمنستان در 15 نوامبر مجبور به ترک کلبجر شد.خبرهای مرتبط