ارمنستان مسجد شهر زنگیلان را به خوکدانی تبدیل کرده بود

سربازان ارتش آذربایجان پس از آزادی شهر زنگیلان از اشغال ارمنستان متوجه شدند که مسجدی در این شهر از سوی ارامنه به خوکدانی تبدیل شده است.

1514110
ارمنستان مسجد شهر زنگیلان را به خوکدانی تبدیل کرده بود

سربازان ارتش آذربایجان پس از آزادی شهر زنگیلان از اشغال ارامنه، مسجدی را در این شهر مشاهده کرده اند که ارامنه اشغالگر آنرا به خوکدانی تبدیل کرده و در آن مکان مقدس در حال پرورش خوک بودند.

در تصاویری که  توسط تلفن همراه تصویربرداری شده و در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده مسجدی در شهر زنگیلان مشاهده می شود که نه تنها به ویرانه تبدیل شده بلکه ارامنه در درون این مسجد در حال پرورش خوک هستند.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان امروز در دیدار با شرف مالکوچ رئیس سازمان بازرسی کل ترکیه تصرح کرد: "دیروز تصاویر مسجدی در شهر زنگیلان که ارمنستان آنرا به ویرانه تبدیل کرده ‌بود را همه جهان مشاهده کردند. ارمنستان در آن مسجد خوک پروش داده و به مساجد مسلمین اهانت کرده است".

ارتش آذربایجان در روز 20 اکتبر مرکز شهر زنگیلان را پس از 27 سال از اشغال ارمنستان آزاد کرد.خبرهای مرتبط