شنتوپ: تا زمانی که اشغال ارمنستان ادامه دارد، بن بست در قفقاز نیز ادامه خواهد داشت

ترکیه اعلام کرد، تا زمانی که اشغال ارمنستان در قره باغ و اطراف آن ادامه دارد، بن بست در قفقاز نیز ادامه خواهد داشت.

1512529
شنتوپ: تا زمانی که اشغال ارمنستان ادامه دارد، بن بست در قفقاز نیز ادامه خواهد داشت

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، در مجلس ملی آذربایجان سخنرانی کرد.

 

شنتوپ در سخنرانی خود گفت که مرگ مغزی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، که به مدت 30 سال  نتوانست راه حلی برای مشکل قره باغ کوهستانی پیدا کند، تحقق یافته است.

شنتوپ، با تأکید بر اینکه یک پنجم کشور باستانی آذربایجان به مدت 30 سال است که در اشغال می‌باشد، گفت:

"ترکیه همانطور که تا به امروز در کنار آذربایجان بوده، بعد از این نیز در کنار برادران عزیز آذربایجانی خود قرار خواهد گرفت."

شنتوپ، با بیان اینکه ارمنستان کشتار غیرنظامیان و بی‌گناهان را به عنوان یک سیاست دولتی قرار داده است، اظهار داشت:

"این دولت راهزن به حملات خود ادامه می دهد. (سربازان) ارمنستان که توانایی مقابله با سربازان آذربایجانی را نداشته و از میدان نبرد فرار می‌کنند، همچنان به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهند. بدیهی است که این یک جنایت جنگی است. در آن صورت باید از دنیا پرسیده شود، اگر این عمل را لعنت نکنی، چه چیز را لعنت خواهید کرد؟"

شنتوپ با هشدار به اینکه اگر ارمنستان همچنان مورد حمایت قرار گیرد، همه کشورهای قفقاز را تهدید خواهد کرد، خواست:

"کسانی که از ارمنستان حمایت می کنند، این بازی خطرناک را باید متوقف کنند."

شنتوپ گفت:

"ارتش ارمنستان باید بلافاصله و بدون قید و شرط سرزمینهای اشغالی را ترک کند. کسانی که  سمت دهی و اداره ارمنستان را در دست دارند باید اکنون این بازی را تمام کنند. آذربایجان 30 سال دیگر فرصت ندارد که منتظر بماند."خبرهای مرتبط