حمایت پلتفرم جوانان شورای همکاری کشورهای ترک از آذربایجان

پلتفرم جوانان شورای همکاری کشورهای ترک حمایت خود را از آذربایجان را که برای آزاد سازی سرزمینهایش از اشغال ارمنستان مبارزه می‌کند، اعلام کرد.

1512353
حمایت پلتفرم جوانان شورای همکاری کشورهای ترک از آذربایجان

مطابق بیانیه شورای ترک، هیئت مدیره پلتفرم جوانان شورای ترک، به صورت آنلاین تشکیل جلسه داد تا در مورد تحولات جاری در منطقه مذاکره کند.

انتقام بابایف معاون وزیر جوانان و ورزش آذربایجان، قسمت گوزلوف معاون دبیرکل شورای ترک و اعضای هیئت مدیره جوانان از همه کشورهای عضو در این نشست حضور داشتند.

در این جلسه که حملات نظامی اخیر ارمنستان به آذربایجان موضوع اصلی بحث بود، کمیته اجرایی پلتفرم جوانان نقض آشکار قوانین بین المللی انسانی توسط ارمنستان را از طریق حملات کیفی و بی رویه به اهداف غیرنظامی در خاک آذربایجان محکوم کرد و خواستار اقداماتی برای متوقف کردن آن شد.

بابایف معاون وزیر ورزش و جوانان آذربایجان، اعضای هیئت مدیره جوانان را در مورد نقش وزارتخانه و سازمان‌های غیردولتی جوانان آذربایجان در دفاع از هدف عادلانه آذربایجان از ابتدای درگیری مطلع ساخت.

گوزلوف معاون دبیرکل شورای ترک، درمورد اقدامات انجام شده توسط شورای ترک در مورد موضوع مذاکره، به شرکت کنندگان معلومات داد. گوزالوف با یادآوری اینکه شورای ترک، ارمنستان را به دلیل حملات خودسرانه خود به غیرنظامیان در گنجه و سایر شهرهای آذربایجان محکوم کرد، بر اهمیت حل اختلافات ارمنستان و آذربایجان در اسرع وقت بر اساس حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای شناخته شده بین المللی آذربایجان تأکید کرد.

گوزلوف همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در سال 1993 تصویب شد و خواستار خروج فوری، بدون قید و شرط و کامل نیروهای مسلح ارمنستان از تمام سرزمین‌های اشغالی آذربایجان بود، خاطر نشان کرد.

 

اعضای هیئت مدیره پلتفرم جوانان شورای ترک، ضمن حمایت از مبارزه عادلانه آذربایجان برای آزادسازی فوری سرزمین‌های اشغالی، نقشه راهی را که  در برگیرنده اقدامات بعدی برای حمایت از مبارزه مشروع آذربایجان می باشد، تصویب کردند.خبرهای مرتبط