تصویب قانون محدودسازی تظاهرات در اسرائیل

پیش نویس قانونی مربوط به محدودسازی تظاهرات در مجلس اسرائیل تصویب شد

1500271
تصویب قانون محدودسازی تظاهرات در اسرائیل

مجلس اسرائیل با پیش‌نویس قانونی مربوط به محدودسازی اعتراضات در طول دوره پاندمی موافقت کرد.

به موجب این پیش‌نویس که در ساعات بامداد مورد تصویب قرار گرفت، معترضین در اسرائیل در چهارچوب تدابیر متخذه برای مبارزه با کوویدـ19 تنها می‌توانند در فاصله یک کیلومتری از خانه‌های خود تجمع کرده و یا دست به تظاهرات بزنند.

با این قانون راه ممانعت از شرکت معترضین از مناطق خارج از شهر و دور در تظاهرات مقابل محل زندگی نتانیاهو در قدس غربی که چهار ماه است ادامه دارد ، باز شد.

مخالفین اسرائیلی با اعلام اینکه اعمال محدودیت در تظاهرات به دموکراسی در کشور آسیب رسانده و تصویب قانون مذکور با بهانه قرار دادن کوویدـ19 به منافع سیاسی نتانیاهو خدمت می‌کند، واکنش نشان دادند.

حکومت نتانیاهو هفته پیش تصمیم به محدودسازی تظاهرات در کشور گرفته ولی به علت مخالفت مجلس این اقدام بی‌نتیجه مانده بود.

از چهار ماه پیش بدین سو در اسرائیل به علت مدیریت ناکفایت روند مبارزه با کوویدـ 19 و دعوی فساد مالی نتانیاهو، تظاهراتی با درخواست استعفای وی ترتیب می‌یافت.خبرهای مرتبط