دو تروریست در منطقه عملیات چشمه صلح از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1500015
دو تروریست در منطقه عملیات چشمه صلح از پای درآمدند

دو تروریست عضو سازمان تجزیه‌طلب "پ. ک. ک ـ ی. پ. گ" در منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه از سوی کماندوهای ترکیه از پای درآمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: از حملات و تلاشهای عناصر وابسته به سازمان تروریستی "پ. ک.ک ـ ی.پ.گ" برای رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح با هدف برهم زدن نظم و آرامش در منطقه جلوگیری شد.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده‌است: دو تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک ـ ی.پ.گ" در منطقه عملیات چشمه صلح از سوی کماندوهای قهرمان‌مان از پای درآمدند.

در اطلاعیه‌ی دیگری که از سوی وزارت دفاع ملی کشورمان انتشار یافت، اعلام گردید: در چهارچوب عملیات نظامی پنجه ببر در شمال عراق، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نظامی متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب بدست آمده و منهدم گردید.

از سوی دیگر استانداری غازی آنتپ اعلام کرد: یک فرد مشکوک به عضویت در سازمان تروریستی " ی.پ.گ ـ پ.ک.ک " در شهر جرابلس در منطقه عملیات نظامی سپر فرات در سوریه دستگیر شد.

استانداری غازی آنتپ تاکید کرد: که فرد مذکور از سوی مقامات قضایی محلی بازداشت شده‌است.



خبرهای مرتبط