همکاری ارمنستان و پ.ک.ک/ ی.پ.گ در حملات به غیرنظامیان در آذربایجان

در اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، بیان شده است که ارمنستان قبل از حمله‌هایی که علیه شهرک‌های غیرنظامی آذربایجان انجام دادند، با سازمان تروریستی پ.ک.ک توافق کرد.

1499594
همکاری ارمنستان و پ.ک.ک/ ی.پ.گ در حملات به غیرنظامیان در آذربایجان

در حملات علیه اهداف غیرنظامی متعلق به آذربایجان، از شبه نظامیانی که در ماه‌های گذشته توسط ارمنستان (از سوریه و عراق) به منطقه قره باغ منتقل شده بودند، توسط تروریست‌های سازمان جدایی طلب تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ آموزش دیده‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، بیان شده است که ارمنستان قبل از حمله‌هایی که علیه شهرک‌های غیرنظامی آذربایجان انجام دادند، با سازمان تروریستی پ.ک.ک توافق کرد.

بر اساس توافق انجام شده در پایان ژوئیه، تقریباً 300 تروریست عضو پ.ک.ک/ ی.پ.گ.به ارمنستان و قره باغ منتقل شدند. اعضای سازمان تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ به شبه نظامیان ارمنی در قره باغ کوهستانی آموزش می دهند. از شبه نظامیان به ویژه در حملات علیه غیرنظامیان استفاده می شود.

نیروهای مسلح آذربایجان به بازپس گیری سرزمینهای خود که دراشغال ارمنستان می باشد، ادامه می دهند.

نیروهای مسلح آذربایجان که کنترول بسیاری از تپه‌های سوق الجیشی را به دست آوردند، روستاهای سید احمدلی، قاراخان بیلی و هورادیز را پس گرفتند.

با انهدام دو تانک دیگر تعداد خودروهای زرهی منهدم شده توسط ارتش آذربایجان، به 30 دستگاه رسید. عملیات نیروهای مسلح آذربایجان با موفقیت ادامه دارد.خبرهای مرتبط