عباس فشارها برای گفتگو با آمریکا را رد می‌کند

رئیس جمهور فلسطین فشار کشورهای عربی و محافل بین المللی برای گفتگو با دولت ایالات متحده آمریکا را رد کرد.

1493859
عباس فشارها برای  گفتگو با آمریکا را رد می‌کند

محمود العالول معاون رئیس جنبش فتح گفت که محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین فشار کشورهای عربی و محافل بین المللی برای گفتگو با دولت ایالات متحده آمریکا را رد کرد.

العالول با مصاحبه با تلویزیون رسمی فلسطین گفت:

"عباس رئیس جمهور فلسطین با فشار بی سابقه برادران عرب و محافل بین المللی برای مذاكره با دولت آمریكا و گرفتن درآمدهای گمركی که از سوی اسرائیل قطع شده است، روبرو است اما وی این فشارها را رد می‌كند. در این مرحله، ترجیح فلسطینیان ایستادن در برابر این چالش است. تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز به اوضاع قبل از هماهنگی با اسرائیل که متوقف کرده، باز نخواهد گشت.

عباس، رئیس جمهور فلسطین در تاریخ 19 مه اعلام کرد که پس از تصمیم در مورد الحاق برخی مناطق از کرانه باختری، از همه توافق نامه‌ها و پروتکل‌های امضا شده با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا خارج می‌شود.خبرهای مرتبط