ادامه تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه نتانیاهو در اسرائیل

هزاران نفر پس از تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری بسوی مجلس اسرائیل راه پیمایی کردند

1459388
ادامه تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه نتانیاهو در اسرائیل

در بیت المقدس غربی بمنظور اعتراض به نحوه مدیریت روند ویروس کرونا از سوی حکومت اسرائیل و دعوی سو استفاده مالی بر علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اینکشور تظاهراتی با خواست استعفای وی برگزار گردید.

در اسرائیل که موج دوم شیوع ویروس کرونا در آن شروع شده است ، میزان بیکاری به 21 درصد افزایش یافته و تظاهرات مخالفان نتانیاهو بشکلی فزاینده ادامه دارد.

این تظاهرات که از سوی گروه موسوم به جنبش پرچم سیاه سازماندهی می شود ، در مقابل ساختمان نخست وزیری در قدس غربی شروع شد.

هزاران نفر پس از تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری بسوی مجلس اسرائیل راه پیمایی کردند.

تظاهرات کنندگان تیشرت هایی که روی آنها " نخست وزیر گناه و جرم " نوشته شده بود ، بر تن کرده و شعار " نتانیاهو به خانه ات بر گرد " سر دادند.

از تظاهرات در مقابل ساختمان مجلس برخی از نمایندگان مخالف در مجلس نیز اعلام حمایت نمودند.

هفته گذشته نیز در شهرهای مختلف اسرائیل تظاهراتی بر علیه نتانیاهو برگزار شده بود.خبرهای مرتبط