لیبی در انتظار هیئت اعزامی محکمه بین المللی جزاست

هیئت اعزامی جرایم جنگی شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر را بررسی خواهد کرد

1457003
لیبی در انتظار هیئت اعزامی محکمه بین المللی جزاست

لیبی در انتظار هیئتی از محکمه بین المللی جزا برای بررسی جرایم ارتکاب شده از سوی شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر رهبر گروههای مسلح غیر قانونی در شرق این کشور است.

وزارت امور خارجه لیبی هفتم جولای اعلام کرد : محکمه بین المللی جزا با اعزام هیئت تحقیق بمنظور بررسی جرایم جنگی که شبه نظامیان خلیفه حفتر در جنوب طرابلس و ترهونه مرتکب شدند ، به لیبی موافقت کرده است.

این هئیت در نیمه دوم ماه جاری به بررسی جرایمی که شبه نظامیان وابسته به ژنرال کودتاگر خلیفه حفتر در طول 14 ماه از چهارم آوریل سال 2019 الی پنجم ژوئن سال 2020 در طرابلس مرتکب شدند ، آغاز خواهد کرد.

قتل عام ها ، آدم ربایی ، شکنجه و تخریب اجساد در بین جرایمی قرار دارند که شبه نظامیان حفتر مرتکب آن شدند .

بمباران غیر نظامیان و هدف گیری بیمارستانها و اکیب های بهداشتی نیز جزو جرایم جنگی محسوب می شوند.

بررسی این جرایم که مقامات لیبی آنها را تسجیل نموده اند ، در حیطه صلاحیت های محکمه بین المللی جزا قرار دارد.

به عقیده کارشناسان هیئت محکمه بین المللی جزا ، می تواند تنها به بررسی گورهای جمعی در جنوب طرابلس و ترهونه اکتفا کند ویا می تواند تمامی جرایم جنگی ، انسانی و نسل کشی ها را که در حطیه صلاحیت اش قرار دارد ، مورد بررسی قرار دهد.خبرهای مرتبط