علی اف ، وزیر امور خارجه را از کار برکنار کرد

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ، المار محمد یاروف وزیر امور خارجه اینکشور را برکنار کرد

1456339
علی اف ، وزیر امور خارجه را از کار برکنار کرد

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ، المار محمد یاروف وزیر امور خارجه اینکشور را برکنار کرد.

علی اف ضمن امضای تصمیم مربوط به عزل محمد یاروف ، بجای وی جیحون بایرام اف وزیر آموزش را بعنوان وزیر امور خارجه جدید آذربایجان تعیین کرد.

المار محمد یاروف که در سال 2004 به مقام وزارت امور خارجه منصوب شده بود ، دیروز در اجلاس هیئت وزیران از سوی علی اف مورد انتقاد قرار گرفته بود.

علی اف گفته بود محمد اف در مذاکرات روند پیدایش راه حل به مسئله کوهستانی قره باغ ناموفق بوده و وقتی درگیری های مرزی در 12 ام جولای آغاز شد ، به اندازه کافی تلاش نکرده است.خبرهای مرتبط