بازجویی خبرنگار خبرگزاری آناتولی از سوی سربازان اسرائیل

سندیکای روزنامه نگاران فلسطینی اقدام نیروهای اسرائیل برای بازجویی قیس ابو سمرا خبرنگار فلسطینی خبرگزاری آناتولی را محکوم کرد

1456350
بازجویی خبرنگار خبرگزاری آناتولی از سوی سربازان اسرائیل

سندیکای روزنامه نگاران فلسطینی اقدام نیروهای اسرائیل برای بازجویی قیس ابو سمرا خبرنگار فلسطینی خبرگزاری آناتولی را محکوم کرد.

در اطلاعیه سندیکای روزنامه نگاران فلسطینی که در فیس بوک انتشار یافت، گفته شد، ابو سمرا در خلال عزیمت برای تهیه گزارش در قصبه بل در نزدیکیهای شهر رام الله، در پست بازرسی نظامی در حوالی مرکز مسکونی حلامیش از سوی سربازان اسرائیل متوقف ساخته شد. روزنامه نگار در حالی که چشمانش بسته شده و به دستانش دستبند زده شده بود، مورد بازجویی قرار داده شد.

روزنامه نگاران فلسطینی بهنگام انجام وظیفه در کرانه باختری، در معرض آزار فیزیکی سربازان اسرائیل قرار می گیرند.

قیس ابو سمرا نیز دیروز در کرانه باختری بمدت 3 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.خبرهای مرتبط