مرجع شیعه عراق تغییر کاربری ایاصوفیه را بشارتی برای مسلمانان دانست

شیخ جواد الخالصی گشایش ایاصوفیه به روی نمازگزاران مسلمان را مژده‌ای بزرگ و مسرت بخش برای مسلمانان جهان دانست.

1455629
مرجع شیعه عراق تغییر کاربری ایاصوفیه را بشارتی برای مسلمانان دانست

شیخ جواد الخالصی در قبال حادثه گشایش ایاصوفیه به روی نمازگزاران مسلمان با انتشار بیانیه ای اظهار کرد: ذکر نام الله در ایاصوفیه مژده‌ای بزرگ و مسرت بخش برای مسلمانان و همچنین به مثابه فروپاشی یکی از اقدامات جاهلانه استیلای غرب علیه ملت ترک است.

وی افزود: همراه با امت اسلام به نبرد با طرح‌های استعماری و ضدانسانی‌ غرب ادامه خواهیم داد.

شیخ جواد الخالصی تاکید کرد: از امت اسلام تقاضا دارم تحت رهبری ترکیه این اقدام خود را زمینه ساز رهایی بیت المقدس و همه فلسطین تصور کنند.

 خبرهای مرتبط