حمله به مسجد تاریخی در یونان

مسجد کورشونلو در شهر تریکالای یونان با سنگ مورد حمله قرار گرفت

1454808
حمله به مسجد تاریخی در یونان

مسجد کورشونلو در شهر تریکالای یونان با سنگ مورد حمله قرار گرفت.

بموجب گزارش مطبوعات محلی ، در این حمله که در ساعات صبح دیروز از سوی افراد ناشناس ترتیب یافت، شیشه های در ورودی مسجد شکسته شد.

مسجد کورشونلو که در قرن شانزدهم از سوی معمار سینان ساخته شده ، بر روی عبادت بسته می باشد.

این بنای تاریخی که مدتی پیش بازسازی شد ، در برنامه های ویژه و فعالیت های شهرداری و کلیسای منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.خبرهای مرتبط