حماس: مقاومت مردمی در مقابل طرح الحاق اسرائیل الزم می باشد

جنبش حماس در غزه اعلام داشت، تامین قدرت در مقابل طرح الحاق اسرائیل با مقاومت پرشمول امکان پذیر می باشد

1452751
حماس: مقاومت مردمی در مقابل طرح الحاق اسرائیل الزم می باشد

جنبش حماس در غزه اعلام داشت، تامین قدرت در مقابل طرح الحاق اسرائیل با مقاومت پرشمول امکان پذیر می باشد.

هاضم قاسم سخنگوی حماس در پی مرگ یک فلسطینی بضرب گلوله سربازان اسرائیل در کرانه باختری اطلاعیه ای منتشر کرد.

وی گفت، تامین قدرت در راستای ایستادگی ملتمان در مقابل طرحهای الحاق استثمارگران و بیرون راندن یهودی نشینان غیرمشروع از خاکهای فلسطین با مقاومت پرشمول امکان پذیر می باشد.

سربازان اسرائیل دیروز در شهر سلفیت در کرانه باختری تحت اشغال یک جوان فلسطینی را با ادعای اینکه بسوی سربازان کوکتیل مولوتوف پرتاب کرده است، بشهادت رساندند.خبرهای مرتبط