افزایش کمکها به یمن به میزان 12 برابر گذشته

از تاریخ آغاز جنگها در یمن تا کنون، کمکهایی که به این کشور انجام شده است، 12 برابر افزایش داشته است

1449106
افزایش کمکها به یمن به میزان 12 برابر گذشته

برنامه جهانی مواد غذایی سازمان ملل متحد، WFP، اعلام کرد که از تاریخ آغاز جنگها در یمن تا کنون، کمکهایی که به این کشور انجام شده است، 12 برابر افزایش داشته است.

بر اساس گزارش منتشره در سایت WFP، از تاریخ آغاز این جنگ در یمن تا کنون طی 5 سال، تعداد افرادی که به انها کمک غذایی میشود، ماهانه از یک میلیون به 12 میلیون افزایش داشته است.

در این گزارش با ذکر اینکه در این کشور 3 میلیون و 650 هزار تن بی خانمان شده اند و میلیونها تن نیز بیکار میباشند، اعلام گردید که با طرح مداخله بشری در یمن، به 20 میلیون و 100 هزار تن کمک خواهد شد.

مدت مدیدی است حوثیها که از سوی ایران نیز حمایت میگردند، در یمن که مدت مدیدی است در بی ثباتی سیاسی به سر میبرد، حکومت را به دست گرفته و از ماه سپتامبر 2014 تاکنون در صنعا و برخی دیگر از مناطق، کنترل را به دست خود گرفته اند.

بر اساس گزارشهای سازمان ملل، 80 درصد از جمعیت این کشور که یکی از بحرانهای انسانی بزرگ جهان در آن وقوع می یابد،نیازمند به کمک و حمایت میباشند.خبرهای مرتبط