واکنش مجلس اعراب کرکوک به اقدام سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در این شهر

مجلس اعراب کرکوک عراق به نصب به اصطلاح پرچم سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در برخی از مناطق و پل های این شهر واکنش نشان داد.

1441114
واکنش مجلس اعراب کرکوک به اقدام سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در این شهر

 

مجلس اعراب کرکوک عراق به نصب به اصطلاح پرچم سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در برخی از مناطق و پل های این شهر واکنش نشان داد.

در بیانیه منتشره از سوی این مجلس آمده است، سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک با نصب به اصطلاح پرچم خود و پاره شدن پرچم عراق، به حاکمیت این کشور توهین کرده است.

 در این بیانیه آمده است، نباید به موجودیت این نوع سازمان های تروریستی بین المللی در کشورعراق، اجازه داده شود.

در این بیانیه با اشاره به نگران کننده بودن عدم مقابله نیروهای امنیتی با موجودیت این نوع سازمان های تروریستی در این شهر، تاکید گردید که نباید به هیچ نوع عامل برهم زننده ثبات، امنیت و آرامش در شهر کرکوک اجازه داده شود.

سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک، در تاریخ 19 ژوئن در برخی از پل های شهر کرکوک به اصطلاح پرچم خود را نصب کرده و به آرامگاه شهدای ترکمن حمله کرده بود.خبرهای مرتبط