امنیت مواد غذایی فلسطینیان با خطر مواجه می باشد

کمیته ملی شکست محاصره غزه اعلام داشت، امنیت مواد غذایی حدود 2 میلیون فلسطینی در معرض خطر قرار دارد

1440027
امنیت مواد غذایی فلسطینیان با خطر مواجه می باشد

کمیته ملی شکست محاصره غزه اعلام داشت، امنیت مواد غذایی حدود 2 میلیون فلسطینی در معرض خطر قرار دارد.

جمال الخداری رئیس کمیته ملی شکست محاصره غزه در اطلاعیه ای که بمناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرد، اعلام داشت، بدلیل محاصره مورد اجرای اسرائیل و کاهش کمکهای آژانس یاری به پناهندگان فلسطینی سازمان ملل، امنیت مواد غذایی فلسطینیان در غزه در معرض خطر قرار گرفته است.

خداری اظهار داشت، بدلیل محاصره مورد اجرای اسرائیل در کمکهای بشری کاهش جدی صورت گرفته و این موضوع برای پناهندگان در غزه، کرانه ئباختری، قدس و کشورهای عربی بازتابهای خطرناکی بهمراه آورده است.

خداری با اشاره براینکه، امریکا حدود 2 سال پیش یاریها به  آژانس یاری به پناهندگان فلسطینی سازمان ملل را قطع کرده است، از کشورهای عربی، مسلمان و جامعه بین المللی خواستار افزایش یاریها گردید.خبرهای مرتبط