بمبگذاری در عفرین سوریه: 4 مجروح

در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در یک خودروی در حال پارک در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه 4 غیر نظامی مجروح شدند

1440116
بمبگذاری در عفرین سوریه: 4 مجروح

در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در یک خودروی در حال پارک در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه 4 غیر نظامی مجروح شدند.

در حالیکه خودرو بصورت غیرقابل استفاده در آمد، در اطراف خساراتی ببار آمد.

احتمال ترتیب این حمله از سوی سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک مورد بحث می باشد.  

سازمان تروریستی به اشغال مناطق تل رفعت و منبج ادامه داده و متمادیا در مناطق باب، عزز، جرابلس و عفرین دست به حملات تروریستی می زند.  خبرهای مرتبط