انفجار مین جان 3 مامور امنیتی را گرفت

بمب جاسازی شده در کنار جاده در روستای قدوس آباد شهرستان کهسان هرات به هنگام عبور خودروی پلیس منفجر شد

1439875
انفجار مین جان 3 مامور امنیتی را گرفت

در پی انفجار مین در هرات افغانستان 3 پلیس جان خود را از دست داد.
عتیق الله وثیق سرپرست دفتر سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفت بمب جاسازی شده در کنار جاده در روستای قدوس آباد شهرستان کهسان هرات به هنگام عبور خودروی پلیس منفجر شد.
وثیق با بیان اینکه در این حادثه 3 مامور امنیتی جان خود را از دست داده، 3 مامور دیگر نیز زخمی شده است گفت طالبان مسئول این حمله است.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
 خبرهای مرتبط