8 سرباز ارتش ملی سوریه در درگیری با تروریستها شهید شدند

در نتیجه اقدام برای رخنه به مواضع سربازان ارتش ملی سوریه در عفرین از سوی سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که به اشغال شهرستان تل رفعت ادامه می دهند، 8 سرباز بشهادت رسیدند

1439480
8 سرباز ارتش ملی سوریه در درگیری با تروریستها شهید شدند

در نتیجه اقدام برای رخنه به مواضع سربازان ارتش ملی سوریه در عفرین از سوی سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که به اشغال شهرستان تل رفعت ادامه می دهند، 8 سرباز بشهادت رسیدند.

تروریستهای  ی پ گ / پ ک ک که می بایست بنابه ضرورت توافق حاصله بین ترکیه و روسیه در 22 اکتبر2019 از نل رفعت خارج بشوند، درصدد رخنه به مواضع ارتش ملی سوریه در عفرین برآمدند.

در درگیریهای واقع در منطقه باسوتا در عفرین با سلاحهای سنگین که در عملیات شاخه زیتون از ترور پاکسازی شده بود، 8 سرباز شهید شدند.

سازمان تروریستی در عفرین و عزز، ارتش ملی سوریه و مراکز تحت کنترل ارتش را متمادیا مورد هدف قرار می دهد.

شهرستان تل رفعت بوسعت 442 کیلومترمربع در فاصله 18 کیلومتری مرز ترکیه در شمال سوریه از 4 سال بدین طرف تحت اشغال سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک قرار دارد.  خبرهای مرتبط