بازداشت نه فلسطینی از سوی سربازان اسرائیل

نیروهای اسرائیل در مناطق مختلف بیت المقدس اشغالی 9 فلسطینی را تحت نظر گرفتند

1436323
بازداشت نه فلسطینی از سوی سربازان اسرائیل

نیروهای اسرائیل در مناطق مختلف بیت المقدس اشغالی 9 فلسطینی را تحت نظر گرفتند.

در اطلاعیه کتبی صادره از سوی پلیس اسرائیل اعلام گردید : پنج فلسطینی دارای سنین 17 الی 22 سال در یکی از محلات تحت اشغال قدس شرقی بعلت پرتاب سنگ بازداشت شدند.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به اینکه در بیت المقدس شرقی چهار جوان دیگر بین سنین 18 الی 25 سال تحت نظر گرفته شده پیرامون علت این بازداشتها اطلاعاتی ارائه نگردید.

نیروهای اسرائیل که در مناطق تحت اشغال کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی متمادیا به خانه های متعلق به فلسطینیان یورش می برند ، با ادعاهای مختلف فلسطنیان را بازداشت می کنند.

برخی از فلسطینیان بازداشتی که زنان و کودکان نیز در بین آنها قرار دارند ، روزهای متوالی در بازداشتگاهها نگهداری می شوند.خبرهای مرتبط