حمله شهرک نشینان یهودی به خانه های فلسطینیان

شهرک‌نشینان یهودی روی دیوار خانه‌های فلسطینیان شعارهای نژادپرستانه نوشتند

1431656
حمله شهرک نشینان یهودی به خانه های فلسطینیان

ساکنین مراکز مسکونی یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به 8 خودروی متعلق به فلسطینیان آسیب رسانده و بر درب برخی از خانه های آنان شعارهای نژاد پرستانه نوشتند.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع محلی ، یک گروه یهودی نشین در ساعات شب به شهرک الساویه نابلس در شمال کرانه باختری رود اردن یورش بردند.

یهودیان افراطی ضمن آسیب رساندن به خودروها روی دیوارها شعارهای نژاد پرستانه نوشتند.خبرهای مرتبط