اعلام حمایت قطر از مردم فلسطین

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در اجلاس کمیته ارتباط برای یاری به فلسطینیان که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب یافت ، شرکت نمود

1428623
اعلام حمایت قطر از مردم فلسطین

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در اجلاس کمیته ارتباط برای یاری به فلسطینیان که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب یافت ، شرکت نمود.

وی در این اجلاس اعلام کرد : کشور متبوعش هیچ اقدام اسرائیل برای الحاق خاکهای تحت اشغال کرانه باختری رود اردن را قبول نخواهد کرد و به یاری های خود به مردم فلسطین ادامه خواهیم داد.

آل ثانی ضمن اشاره به طرح الحاق حدود 30 درصد کرانه باختری رود اردن توسط اسرائیل گفت : هیچ اقدامی برای الحاق خاکهای فلسطین تحت اشغالی را قبول نمی کنیم.

آل ثانی چنین گفت : قطر در طول 8 سال اخیر یک میلیارد و 200 میلیون دلار کمک مالی برای مردم فلسطین فراهم ساخت. این یاری ها ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه قطر ضمن یادآوری اینکه قطر اخیرا 150 میلیون دلار کمک به فلسطین واگذار کرده است گفت : بخشی از این کمک ها برای مبارزه با ویروس کووید ـ 19 اختصاص داده شده است.

وی ضمن تاکید به اهمیت ادامه حمایت از مردم فلسطین در روند پاندمی از کشورهای خیر و نوع دوست خواست تا به یاری های خود به مردم فلسطین ادامه دهند.خبرهای مرتبط