سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش تلفات جانی غیر نظامیان در سوریه را انتشار داد

بموجب این گزارش در ماه مه تنها 125 غیر نظامی در نتیجه حملات نیروهای اسد و حامیان آن کشته شدند

1427381
سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش تلفات جانی غیر نظامیان در سوریه را انتشار داد

سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه اعلام کرد ماه گذشته 125 غیر نظامی از جمله 26 کودک و 6 زن در نتیجه انفجارات و حوادث خشونت بار در این کشور جان باخته است.

در حالیکه نیروهای امنیتی و ارتش وابسته به رژیم بشار اسد ده غیر نظامی از جمله دو زن را به قتل رساندند ، روسیه حامی رژیم اسد نیز یک غیر نظامی را کشت.

در مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " نیز 7 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند.

نیروهای مسلح مخالف رژیم بشار اسد 3  و گروههای مخالف نظامی نیز موجب مرگ 7 غیر نظامی شدند.

در گزارش مذکور به غیر نظامیانی که بوسیله شکنجه کشته شدند ، نیز اشاره شده و اعلام گردید که 7 غیر نظامی توسط نیروهای اسد و یک غیر نظامی دیگر نیز توسط تروریستهای " ی پ گ / پ ک ک " به قتل رسانده شدند.

در گزارش مذکور همچنین گفته شد : 97 غیر نظامی از جمله 22 کودک و 3 زن در نتیجه ترتیب انفجارها توسط افراد نامعلوم کشته شده است.

در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه آمده است : در طول سال جاری 910 غیر نظامی در سوریه در نتیجه شکنجه ، انفجارها ، درگیری ها و علل دیگر کشته شده است.خبرهای مرتبط