بازداشت 23 فلسطینی از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل

نیروهای امنیتی اسرائیل متمادین اقدام به حمله به منازل فلسطینیان در مناطق اشغالی بیت المقدس شرقی و کرانه غربی رود اردن کرده، به بهانه های مختلف فلسطینیان را بازداشت می کنند

1427293
بازداشت 23 فلسطینی از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل

نیروهای امنیتی اسرائیل در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی رود اردن 23 فلسطینی از جمله 2 زندانی سابق را بازداشت کردند.
منابع محلی از حمله نیروهای امنیتی اسرائیل طی شب گذشته به بیت المقدس شرقی و برخی مناطق کرانه غربی رود اردن خبر داد.
نیروهای اسرائیلی 21 فلسطینی در کرانه غربی رود اردن  و 2 فلسطینی دیگر در بیت المقدس شرقی را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی اسرائیل متمادین اقدام به حمله به منازل فلسطینیان در مناطق اشغالی بیت المقدس شرقی و کرانه غربی رود اردن کرده، به بهانه های مختلف فلسطینیان را بازداشت می کنند.
  در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی رود اردن این دستگیریها به حالت عادی در آمده و در برخی موارد فلسطینیان از جمله زنان و کودکان چندین روز در بازداشت به سر می برند.    خبرهای مرتبط