بیش از 30 هزار نفر از اهالی ترکستان محل اقامت خود را ترک کردند

30 هزار و 581 نفر از 14 روستا محل زندگی خود را ترک کرده‌اند

1411051
بیش از 30 هزار نفر از اهالی ترکستان محل اقامت خود را ترک کردند

به دلیل فرو ریختن دیوار سدی در ازبکستان بیش از 30 هزار نفر از اهالی منطقه مرزی ترکستان در قزاقستان مجبور به ترک محل اقامت خود شدند.
اومیرزاک شوکه‌یئو والی ترکستان اعلام کرد پس از فرو ریختن دیوار سد سردوبا، با هدف کاستن از میزان آب جاری به سد کانالهای تخلیه آب باز شده و به همین دلیل در ترکستان 631 خانه به زیر آب رفته است.
شوکه‌یئو گفت 30 هزار و 581 نفر از 14 روستا محل زندگی خود را ترک کرده‌اند.
در بیانیه منتشر شده از سوی فرمانداری ترکستان اعلام شد در اطراف کانالهای آب و جاده‌ها  کیسه‌های شن قرار داده شده است.
در تاریخ یکم ماه می بخشی از دیوار سدی در ازبکستان به دلیل بارندگیهای شدید فرو ریخته، صدها حانه به زیر آب رفته، 56 نفر زخمی شده و 70 هزار نفر محل زندگی خود را ترک کرده لودند.      خبرهای مرتبط