کشف تعداد زیادی اسلحه و مهمات در شمال عراق

در چهارچوب سری عملیات مبارزه با تروریسم پ‌کاکا، فعالیتهای تعقیب و جستجو در حاکورک ادامه دارد

1401038
کشف تعداد زیادی اسلحه و مهمات در شمال عراق

در داهل غارهای مورد استفاده از سوی سازمان تروریستی پ‌کاکا در منطقه حاکورک واقع در شمال عراق، تعداد زیادی اسلحه، مهمات و مایحتاج معیشتی به دست آمد.
وزارت دفاع ملی طی بیانیه‌ای اعلام کرد در چهارچوب سری عملیات مبارزه با تروریسم پ‌کاکا، فعالیتهای تعقیب و جستجو در حاکورک ادامه دارد.
در خلال این فعالیتها غارهای مورد استفاده از سوی سازمان تروریستی کشف شد.
در این غارها چند صد متری،تعداد زیادی اسلحه، مهمات و مایحتاج معیشتی به دست آمد.
کلیه تجهیزات و لوازم امحاء شد.       خبرهای مرتبط