دو تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآمد

دو تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک ک، در نتیجه عملیات هوایی، از قدرت عمل ساقط شدند

1395138
دو تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآمد

دو تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک که در نتیجه امور کشف و بازرسی در منطقه شمال عراق به چشم خورده بودند، در نتیجه عملیات هوایی، از قدرت عمل ساقط شدند.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی، اعلام گردید: "در منطقه حفتانین واقع در شمال عراق 2 عضو سازمان تروریستی پ ک ک که از سوی خودروهای کشف و بازرسی تثبیت شدند، در نتیجه حمله ای هوایی، از قدرت عمل ساقط شدند. عملیاتهایمان بدون وقفه ادامه دارد."خبرهای مرتبط