روسیه نیروهای نظامی خود در شرق رود فرات را تقویت می کند

تلاش های روسیه برای افزایش و تقویت نیروی نظامی خود در شمال شرقی سوریه در پی عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شرق رود فرات ادامه دارد

1393822
روسیه نیروهای نظامی خود در شرق رود فرات را تقویت می کند

تلاش های روسیه برای افزایش و تقویت نیروی نظامی خود در شمال شرقی سوریه در پی عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شرق رود فرات ادامه دارد.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع محلی ، قافله نظامی متشکل از 50 خودروی نظامی متعلق به روسیه دیروز از قصبه عین ال عیسی منطقه رقه به حرکت در آمده و پس از رسیدن به قصبه تل تمیر واقع در جنوب شرقی منطقه تحت پوشش عملیات نظامی چشمه صلح به مرکز شهرستان قمیشلی گسیل شده است.

این قافله که از خودروهای نظامی ، خودروهای حامل پرسنل و همچنین تانک ها متشکل است ، در مرکز نظامی روسیه در فرودگاه قمیشلی در جنوب غربی مرکز شهرستان مستقر  گردید.

روسیه که در پی عملیات نظامی چشمه صلح نقطه کنترل نظامی خود در فرودگاه قمیشلی را با خانه های پیش ساخته گسترش داده است، قبل از تقویت نیروهای نظامی خود در این منطقه با حداقل 200 سرباز، دهها خودروی نظامی و تانک و شش هلی کوپتر به موجودیت نظامی خود ادامه می داد. فرماندهان نظامی بلند پایه مامور خدمت در مرکز نظامی نیز در خانه های ویلایی که ضبط کرده اند، اقامت می گزینند.

انتظار می رود روسیه که به شهرستان قمیشلی وابسته به استان حسکه نیروی تقویتی اعزام می کند، اعمال فشارهای خود بر علیه منطقه نف5ت خیز رومیلان را که تحت کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد، را افزایش دهد.

با آغاز عملیات نظامی چشمه صلح به تاریخ نهم اکتبر سال 2019 از سوی ترکیه بر علیه سازمان تروریستی " ی پ گ – پ ک ک " در برخی از پایگاههای تخلیه شده از سوی نیروهای آمریکایی ، نیروهای روسی مستقر شدند.

روسیه از آن تاریخ بدین طرف در مناطق تحت اشغال ی پ گ – پ ک ک " در شرق رود فرات تعداد پایگاههای نظامی خود را افزایش می دهد.خبرهای مرتبط