در حمله تروریستی در باب 4 غیر نظامی کشته شدند

در حمله بمبی که تخمین زده می شود توسط سازمان تروریستی پ.ک.ک / ی.پ.گ در منطقه باب در شمال سوریه صورت گرفت، 4 غیرنظامی زخمی شدند

1383290
در حمله تروریستی در باب 4 غیر نظامی کشته شدند

در حمله بمبی که تخمین زده می شود توسط سازمان تروریستی پ.ک.ک / ی.پ.گ  در منطقه باب در شمال سوریه صورت گرفت، 4 غیرنظامی زخمی شدند.

بمب جاسازی شده در خودروی در باب که با عملیات سپر فرات، از تروریست ها پاکسازی شده بود منفجر شد.

در نتیجه این حمله تروریستی 4 غیرنظامی زخمی شدند.

 

در نتیجه انفجار، ضمن اینکه خسارات مادی در محیط رخ داده، تیم های دفاع غیر نظامی (کلاه سفید) در آتش سوزی های بوجود آمده مداخله کردند.

نیروهای امنیتی محلی، که تحقیقات را در محل آغاز کردند، ارزیابی می کنند که این حمله توسط پ.ک.ک / ی.پ.گ انجام شده است.خبرهای مرتبط