نخست وزیر پاکستان: ویروس کرونا مالیات سنگینی را بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد خواهد

خان خواستار رفع تحریم های بین المللی علیه ایران به دلیل شیوع ویروس شد

1379929
نخست وزیر پاکستان: ویروس کرونا مالیات سنگینی را بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد خواهد

عمران خان نخست وزیر پاکستان، با بیان اینکه نوع جدید بیماری همه گیر ویروس کرونا (کوید -19) مالیات سنگینی را بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد خواهد کرد گفت: خواستار اقداماتی در خصوص کاهش بدهی ها شد.

خان، در مصاحبه ویژه با AP، با تأكید  بر اینکه شیوع ویروس می تواند اقتصاد تازه در حال ظهور پاکستان را به یك سقوط غیرقابل بازگشت سوق دهد،گفت:

"آنچه مرا نگران می کند فقر و گرسنگی است. جامعه جهانی باید اقدامات تسویه بدهی را برای کشورهای شکننده مانند ما در نظر بگیرد و حداقل به ما در مبارزه با بیماری همه گیر کمک کند."

خان با یادآوری اینکه کشورهای در حال توسعه در حال حاضر دچار مشکلات اقتصادی هستند ، گفت:

"من فقط در مورد پاکستان صحبت نمی کنم. هند، کشورهای شبه قاره هند و کشورهای آفریقایی یکسان هستند. اگر نوع جدید ویروس کرونا گسترش یابد، در سیستم درمانی ما مشکلاتی به وجود می آید. ما چنین ظرفیت، منابع نداریم."

خان خواستار رفع تحریم های بین المللی علیه ایران به دلیل  شیوع ویروس شد.

خان با اشاره به اینکه ویروس کرونا از طریق ایران به پاکستان رسیده است گفت: جلوگیری از شیوع بیماریهای عمومی سلامتی مردم را تهدید می کند، فراتر از رقابت سیاسی و تحریمهای اقتصادی، یک امر بشردوستانه است.خبرهای مرتبط