"ترکیه همیشه در کنار مردم عراق و ترکمنان بوده است"

ارشد صالحی از رئیس جمهور اردوغان به خاطر دستور به تیکا برای تعمیر بازار تاریخی کرکوک تشکر کرد

1378663
"ترکیه همیشه در کنار مردم عراق و ترکمنان بوده است"

ارشد صالحی رئیس جبهه ترکمنان عراق از آژانس همکاری و هماهنگی ترک تیکا، به دلیل به پایان رساندن کار تعمیر بازار کایسری کرکوک به عنوان یادگاری از دوران عثمانی که در سال 2018 دچار حریق شده بود تشکر کرد.
صالحی در یک نشست خبری از رئیس جمهور اردوغان نیز به خاطر دستور به تیکا برای تعمیر بازار تاریخی کرکوک تشکر کرد.
رئیس جبهه ترکمنان عراق با اعلام اینکه این حمایت به معنای پیام همبستگی است تاکید کرد ترکیه همیشه در کنار مردم عراق و ترکمنان بوده است.
صالحی اظهار امیدواری کرد این اقدام ترکیه الگویی برای حکومت عراق برای تعمیر دیگر آثار تاریخی در این کشور باشد. 
 خبرهای مرتبط