یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به هر راهی متوسل می شود

واحدهای مرزی یونان برای جلوگیری از عبور پناهجویان به اروپا، سپر حفر میکنند

1375327
یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به هر راهی متوسل می شود
yunan sinir.jpg
yunan siniri

واحدهای مرزی یونان برای جلوگیری از عبور پناهجویان به اروپا، سپر حفر میکنند.

پناهجویان برای رفتن به اروپا، به مدت 12 روز است که در مرز ادیرنه با یونان در انتظار میباشند.

واحدهای مرزی یونان برای جلوگیری از عبورها، گاهی اوقات گاز فلفل و گاهی نیز آب پرفشار به سوی آنها میریزد و همچنین با گلوله های پلاستیکی و یا واقعی که موجب به میان آمدن جراحت میگردد، به سوی آنها شلیک میکند.

پس از کیسه های شنی که در پشت سیمهای بلند مرزی جای داده شد، یونانها به حفر سپر ادامه داده و با سربازان تفنگ دار، از عبورها جلوگیری میکنند.

سربازان یونانی همچنین در برخی بخشهای کناری رود مریچ نیز سیم خاردار نصب میکنند.خبرهای مرتبط