تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن برای یکسال دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن را برای مدت یک سال دیگر تمدید کند

1366420
تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن برای یکسال دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن را برای مدت یک سال دیگر تمدید کند.

پیش نویس مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن که از سوی انگلستان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید ، با استفاده روسیه و چین از رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.

در این قطعنامه بعلت تهدید روسیه به استفاده از حق وتو ، از ایران که متهم به تامین سلاح به حوثی ها در یمن می گردد، سخن به میان نیامد.

اعمال تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن با رای مثبت 13 عضو شورای 15 عضوی شورای امنیت تا فوریه سال 2021 تمدید گردید.خبرهای مرتبط