نیروهای بشار اسد حتی قبرستانها را نیز به آتش میکشند

شعبیه ها و سربازان با ابزاری که در دست دارند، تخریباتی بر سنگ قبرها وارد کرده و آنها را به تصویر میکشند

1361762
نیروهای بشار اسد حتی قبرستانها را نیز به آتش میکشند

نیروهای رژیم بشار اسد در بخش غربی حلب که داخل منطقه کاهش درگیری ادلب سوریه میباشد، در مناطقی که پس از 9 سال تحت کنترل درآورده اند و مردم را وادار به مهاجرت نموده اند، حتی قبرستانها را نیز به آتش میکشند.

گروه "شعبیه" که از شبه نظامیان ارتش اسد میباشند، به همراه سربازان رژیم، فیلمی از اعمالی که دیروز در حومه غرب حلب بر سنگ قبرها انجام دادند را در سایتهای اجتماعی منتشر کردند.

در این ویدئو ها، شعبیه ها و سربازان با ابزاری که در دست دارند، تخریباتی بر سنگ قبرها وارد کرده و آنها را به تصویر میکشند.

این گروه رو 9 فوریه نیز قبرستانی متعلق به غیر نظامیان در روستایی با جمعیت 15 هزار نفر که در ادلب واقع شده است را با خاک یکسان کردند.

در مناطقی که نیروهای رژیم تحت کنترل درآورده اند، غیرنظامی وجود ندارد. افرادی که در منطقه مانده اند نیز از تری قتل عام شدن از سوی نیروهای رژیم، خانه هایشان را ترک میکنند.خبرهای مرتبط