اعزام قافله نظامی تقویتی ترکیه به ادلب سوریه

قافله نظامی تحت تدابیر امنیتی فشرده بمنظور استقرار در مراکز دیده بانی نظامی ترکیه در ادلب به واحدهای نظامی در منطقه هدایت شدند

1360803
اعزام قافله نظامی تقویتی ترکیه به ادلب سوریه

نیروهای مسلح ترکیه قافله نظامی متشکل از تانک ها ، ابوس ها ، خودروهای زرهی و مهمات نظامی به مراکز دیدبانی نظامی خود در ادلب اعزام کرد.

قافله نظامی متشکل از 150 خودروی زرهی ، تانک ، ابوس و مهمات نظامی که از پایگاههای نظامی ترکیه در مناطق مختلف کشور تامین شدند ، راهی شهرستان ریحانلی استان حاتای گردید.

این قافله نظامی تحت تدابیر امنیتی فشرده بمنظور استقرار در مراکز دیده بانی نظامی ترکیه در ادلب به واحدهای نظامی در منطقه هدایت شدند.خبرهای مرتبط