تظاهرات زنان در خیابانهای بغداد

زنان کفن پوش شعارهایی بر علیه آمریکا سر دادند

1359799
تظاهرات زنان در خیابانهای بغداد

زنان طرفدار مقتدی الصدر در بغداد پایتخت عراق اقدام به برپایی تظاهرات کردند.

جمعیت زنان پس از برگزاری نماز جمعه در منطقه صدر واقع در شرق بغداد با در دست داشتم پرچم عراق و تصاویری از صدر، دست به تظاهرات زدند.

زنان کفن پوش با سر دادن شعارهایی بر علیه آمریکا، به رهبر خود مقتدی صدر ابراز وفاداری کردند.

دیروز نیز صدها زن در اعتراض به فساد حاکم بر سیستم دولتی در میدان تحریر بغداد تجمع کرده خواستار فراهم شدن زمینه نقش آفرینی زنان در آینده کشور شدند.

در تجمع دیروز شعارهایی بر علیه رهبر شیعی مقتدی الصدر نیز سر داده شده بود.

به همین دلیل مقتدی الصدر از زنان طرفدار خود خواست تا پس از برپایی نماز جمعه اقدام به برگزاری تظاهرات نمایند.خبرهای مرتبط