خان: درهای ما در هر زمینه ای به روی ترکیه باز می باشد

عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: درهای ما در هر زمینه ای به روی ترکیه باز می باشد

خان: درهای ما در هر زمینه ای به روی ترکیه باز می باشد

عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: درهای ما در هر زمینه ای به روی ترکیه باز می باشد.

خان در سخنرانی خود در انجمن کار و سرمایه گذاری با یادآوری سخنرانی اردوغان در پارلمان پاکستان، گفت:

"من مطمئن هستم که اردوغان می تواند در انتخابات بعدی در پاکستان پیروز شود. من دیدم که نمایندگان نشسته در ردیف حکومت (برای تشویق) به روی میزها میزدند، اما این اولین بار بود که هم مخالفان و هم حکومت به طور همزمان روی میزها  میزدند"

خان با تأکید بر اینکه تصویر موجود در مجلس، نشانه عشق به اردوغان است، گفت:

مردم پاکستان از هر دیدگاه که باشد، شما را به عنوان رهبری می بینند که صدای خود را برای هر اتفاقی که در جهان اسلام رخ می دهد ، بلند می کند. "

خان به عنوان نخست وزیر پاکستان، ضمن قول دادن از طرف حکومت به تلاش برای بهبود روابط تجاری دو كشور گفت:

"ما در این سازمان مشترک بین بازرگانان دو کشور به ویژه در زمینه های که قبلا همکاری داشتیم هر نوع پشتیبانی را خواهیم کرد. گردشگری در صدر این زمینه ها است. بخش گرشگری ترکیه خیلی توسعه یافته و پاکستان خیلی چیزها باید  از این بخش تجربه کند. 

خان با یادآوری اینکه پاکستان به وسیله یک مجله جهانگردی آمریکایی در لیست اوّل مقصد گردشگری در سال 2020 انتخاب شده، گفت:

"در این عرصه پاکستان یک کشور بسیار بکر است. ما کمبود زیرساخت داریم.. ترکیه، در زیرساخت ها، گردشگری دریایی و فرهنگی یک کشور توسعه یافته است و ما در این زمینه از سرمایه گذاران ترک کمک می خواهیم."

عمران خان با اشاره به اینکه پاکستان یکی از کشورهایی است که دارای پرجمعیترین نسل جوان می باشد، گفت: ما همچنین برای سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطلاعاتی نیز آماده ایم.

خان نخست وزیر با خاطرنشان کردن اینکه پاکستان یک کشور ثروتمند در زمینه معدن است، اظهار داشت:

" پاکستان، در زمینه صنعت معدن دارای پتانسیل بسیار زیادی است اما بسیاری از سایت های معدن ما دست نخورده است. درهای ما برای سرمایه گذاران ترکیه که  در خصوص از ما پیشرفته ترند باز است. همچنین خاک حاصلخیز برای  کشاورزی داریم اما نمی توانیم از آب به نحوه احسن استفاده کنیم. در این زمینه ازباید ترکیه تکنیک های یاد بگیریم."

خان با تأکید بر اینکه در گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، رتبه پاکستان در لیست سهولت در انجام کارها رو به افزایش است گفت:

" درهای ما به روی ترکیه در هر زمینه ای که بخواهند به ما کمک کنند باز است. حکومت ما هر نوع راحتی را فراهم خواهد کرد. حکومت ما سرمایه گذار پسندترین حکومت تا حال است. فقط در یکسال اخیر، در درجه بندی در خصوص زمینه سازی برای سهولت انجام کسب و کار 28 رتبه افزایش یافته است. برای آسانتر کردن زندگی برای کسب و کار صاحبکاران و برداشتن مانع پیش رو آنها ار کاری را انجام می دهیم."

در نشست انجمن کار و سرمایه گذاری که از سوی وزارتخانه های تجارت ترکیه و پاکستان ترتیب داده شده، به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، روحسار پکجان وزیر تجارت ترکیه، عبد الرزاق داوود وزیر بازرگانی پاکستان و اعضا صاحبکار شورای روابط اقتصادی خارجی (DEIK) شرکت کردند.خبرهای مرتبط