فوآت اوکتای فردا به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر می کند

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه فردا به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر خواهد کرد

1359769
فوآت اوکتای فردا به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر می کند

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه فردا به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر خواهد کرد.

اوکتای در خلال تماس های خود در جمهوری ترک قبرس شمالی در اجلاسی تحت عنوان " بررسی وضعیت منطقه ماراش با تمامی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی " در منطقه ماراش که از سال 1974 بدین طرف بر روی اسکان بسته می باشد، شرکت خواهد نمود.

در این اجلاس که برای نخستین بار در منطقه بسته بر روی اسکان ماراش و با شراکت وسیع و در سطح عالی ترتیب خواهد یافت ، در موازات فوآت اوکتای ، ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی ، قدرت اوزرسای معاون نخست وزیر و وزیر أمور خارجه ، عبدالحمید گل وزیر دادگستری ، فخرالدین کوجا وزیر بهداشت جمهوری ترک قبرس شمالی و مقامات عالی هر دو کشور و نمایندگان سازمانهای مدنی شرکت خواهند کرد.

در اجلاس مذکور که آکادمیسین ها ، مدیران نهادهای مدنی و کارشناسان پیشنهادات ، برداشت ها و نکته نظرات خود را بیان خواهند داشت ، برای تهیه یک نقشه راه مبتنی بر أصول حقوقی و سیاسی با هدف گشایش منطقه ماراش بر روی اسکان مشاوراتی انجام خواهد گرفت.

منطقه ماراش در جمهوری ترک قبرس شمالی در حین عملیات صلح آمیز نیروهای مسلح ترکیه در سال 1974 از سوی نیروهای ترکیه تحت کنترل قرار گرفته و بر روی اسکان بسته شد.

اقدامات متمادی برای گشایش مجدد آن این منطقه بر روی اسکان، بی نتیجه مانده است.

جمهوری ترک قبرس شمالی در اجلاس هیئت وزیران به تاریخ 18 ام ژوئن ، برای گشوده شدن منطقه ماراش بر روی اسکان قدم برداشته و تصمیم گرفت تا به همراه یک اکیب کارشناس فعالیت هایی برای ثبت کلیه دارایی ها و بدهی های این منطقه بمنظور آگاهی از سود و زیان انجام گیرد.

اولین این نوع فعالیت ها در ماه جولای انجام گرفته بود.

حکومت جمهوری ترک قبرس شمالی در پی إتمام این فعالیتها در نظر دارد تا منطقه ماراش را که 45 سال است بر روی اسکان بسته می باشد، باز کند.خبرهای مرتبط