مبارزه بر سر کنترل راه زمینی استراتژیک ام - 5 در سوریه ادامه دارد

ارتش اسد و گروههای تروریستی تحت امر افسران سپاه پاسداران ایران در آن بخش از راه زمینی ام – 5 که از مناطق غربی حلب عبور می کند، پیشروی کرده اند

1358223
مبارزه بر سر کنترل راه زمینی استراتژیک ام - 5 در سوریه ادامه دارد

نیروهای رژیم اسد اگر هم در بخشی از راه زمینی استراتژیک ام – 5 که از منطقه کاهش تنش ادلب عبور می کند، پیشروی کرده باشد، بدلیل نزدیک بودن مخالفین نظامی، هنوز کنترل کامل این راه را در دست نگرفته است.

ارتش اسد و گروههای تروریستی تحت امر افسران سپاه پاسداران ایران در آن بخش از راه زمینی ام – 5 که از مناطق غربی حلب عبور می کند، پیشروی کرده اند.

نیروهای رژیم که حاکمیت کامل شرق این راه که با آغاز از دمشقف حما، حمص، ادلب و حلب را به یکدیگر متصل می کند، در دست دارند، سعی می کنند مخالفین نظامی مستقر در غرب راه مذکور را دور بسازند.خبرهای مرتبط