حملات تروریستهای ی.پ.گ/پ‌کاکا ادامه دارد

تروریستهای ی.پ.گ/پ‌کاکا که با عملیات شاخه زیتون مجبور به ترک عفرین شدند، به اشغال منطقه تل‌رفعت در جنوب غرب عفرین ادامه می دهند

1350179
حملات تروریستهای ی.پ.گ/پ‌کاکا ادامه دارد

گروه تروریستی ی.پ.گ/پ‌کاکا که به اشغال منطقه تل‌رفعت در سوریه ادامه می دهد، مرکز شهرستان عفرین -منطقه‌ی پاکسازی شده با عملیات شاخه زیتون از لوث تروریستها- را راکت باران کرد که طی این حمله 4 غیر نظامی زخمی شدند.

تروریستهای ی.پ.گ/پ‌کاکا، از تل‌رفعت که بر اساس توافق 22 اکتبر 2019 بین ترکیه و روسیه ملزم به ترک این منطقه بودند، مرکز شهرستان عفرین را با راکت انداز چند لوله، راکت باران کردند.

در نتیجه این حمله 4 غیرنظامی زخمی شدند.

تروریستهای ی.پ.گ/پ‌کاکا که با عملیات شاخه زیتون مجبور به ترک عفرین شدند، به اشغال منطقه تل‌رفعت در جنوب غرب عفرین ادامه می دهند.

گروه تروریستی، به حملات متمادی خود به مناطق مسکونی تحت کنترل ارتش ملی سوریه در اعزاز و عفرین ادامه می دهد.

در آخرین حمله تروریستها به مرکز شهرستان اعزاز-نقطه مقابل شهر کلیس ترکیه در خاک سوریه- با 6 راکت کاتیوشا 10 غیرنظامی زخمی شده بودند.

 خبرهای مرتبط