حمله هوایی پس از "طرح صلح"

این حمله مدت کوتاهی پس از بیانیه عصر دیروز ارتش اسرائیل مبنی بر پرتاب راکت از غزه به اسرائیل صورت گرفته است

1349861
حمله هوایی پس از "طرح صلح"

هواپیماهای جنگی اسرائیل یک پایگاه نظامی متعلق به گردانهای عزالدین قسام در خان یونس و یک زمین زراعی در دیرالبلح واقع در بخشهای میانی غزه را بمباران کردند.

در نتیجه بمباران در خان یونس تاسیسات موجود در اطراف آسیب دید. وزارت بهداشت فلسطین هنوز در مورد تلفات جانی احتمالی این حمله اطلاعاتی ارائه نکرده است.

این حمله مدت کوتاهی پس از بیانیه عصر دیروز ارتش اسرائیل مبنی بر پرتاب راکت از غزه به اسرائیل صورت گرفته است.



خبرهای مرتبط