نیروها اسرائیلی، سال گذشته 2 دانش آموز فلسطینی را کشتند

نیروهای اسرائیلی، در طول سال 2019 با کشتن 2 دانش آموز فلسطینی، 161 نفر را نیز بازداشت کردند

1347868
نیروها اسرائیلی، سال گذشته 2 دانش آموز فلسطینی را کشتند

نیروهای اسرائیلی، در طول سال 2019 با کشتن 2 دانش آموز فلسطینی، 161 نفر را نیز بازداشت کردند.

بموجب گزارشی که وزارت آموزش فلسطین در خصوص موارد نقص اسرائیل در عرصه آموزشی تهیه کرده آمده است،نیروهای اسرائیلی 2 دانش آموز فلسطینی را کشته، 161  دانش آموز، 17 معلم و کارمند اداری را بازداشت کرده و 175 دانش آموز را به همراه 120 معلم مجروح کردند.

در طول این مدت همچنین 2 مدرسه تخریب شده، به بسیاری از مدارس نیز هشدار ویران شده داده شده ، و یا پروانه ساخت آنها متوقف شده است. 

در این گزارش آمده است، ساعاتی درسی که دانش آموزان به دلیل تخلفات اسرائیلی از دست داده اند به 3072 رسیده است.خبرهای مرتبط