شبه نظامیان خفتر به نقض آتش بس در لیبی ادامه می دهند

برغم تعهدات طرفین لیبیایی در کنفرانس برلین دال بر " وابسته ماندن به آتش بس در ساحه " دیروز از ترابلس در طول روز صدای انفجار بگوش رسید

1346444
شبه نظامیان خفتر به نقض آتش بس در لیبی ادامه می دهند

 

شبه نظامیان وابسته به خلیفه خفتر رهبر نیروهای مسلح غیرمشروع در شرق لیبی برغم تصمیمات متخذه در کنفرانس برلین، با ترتیب حملات در جبهه های مختلف در جنوب ترابلس پایتخت این کشور به نقض آتش س ادامه می دهند.

برغم تعهدات طرفین لیبیایی در کنفرانس برلین دال بر " وابسته ماندن به آتش بس در ساحه " دیروز از ترابلس در طول روز صدای انفجار بگوش رسید.

شبه نظامیان خفتر با ترتیب حملات شدید با آغاز از ساعات اول صبح در جبهه هالاتات در جنوب پایتخت آتش بس را نقض کرده ، فقط نیروهای وابسته به حکومت توافق ملی لیبی که صاحب مشزوعیت بین المللی می باشد، وضعیت را تحت کنترل قرار دادند.

شبه نظامیان خفتر در منطقه رمله در جنوب ترابلس درصدد پیشروی بر آمده، فقط نیروهای حکومت توافق ملی به این حملات اجازه نداده و شبه نظامیان وادار به عقب نشینی شدند.

علاوه بر این با هدف خنثی کردن آتش توپ و خمپاره شبه نظامیان خفتر، گاهگداری درگیری رخ داد.  خبرهای مرتبط