چارلز، شاهزاده ولز وارد فلسطین شد

شاهزاده چارلز که از مسجد عمر بن الخطّاب در شهر بیت لحم بازدید می کرد، دفتر زیارت کنندگان مسجد را امضا کرد

چارلز، شاهزاده ولز وارد فلسطین شد

 چارلز شاهزاده ولز که برای شرکت به مجمع جهانی هولوکاست، از شهر بیت لحم در کرانه باختری دیدار کرد.

شاهزاده چارلز که از مسجد عمر بن خطّاب در شهر بیت لحم بازدید می کرد، دفتر زیارت کنندگان مسجد را امضا کرد.

شاهزاده چارلز، بعد از امضای دفتر به همراه رولا مایا وزیر توریسم فلسطین، از کلیسای دوغوش را بازدید نمود.خبرهای مرتبط