برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در عراق

از سرعت تظاهرات اعتراض آمیز در عراق که ماههاست ادامه دارد، کاسته نمی شود

برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در عراق

از سرعت تظاهرات اعتراض آمیز در عراق که ماههاست ادامه دارد، کاسته نمی شود.

در بغداد پایتخت عراق بنابه دعوت مقتدا الصدر رهبر جنبش صدر برای خارج سازی نیروهای ایالات متحده آمریکا از اینکشور تظاهراتی ترتیب یافت.

در تظاهراتی که در مرکز شهر بغداد برگزار شد ، هزاران نفر شرکت کردند.

در این تظاهرات که طرفداران الصدر کفن بر تن نمودند ، حامیان سازمان حشد الشعبی نیز شرکت نمودند.

تظاهرات کنندگان ضمن حمل پرچم های عراق ، شعارهایی بر علیه آمریکا سر داده و خواستار ترک سربازان آمریکایی از کشور شدند.

بعلت تظاهرات در بغداد تدابیر امنیتی در سطح عالی اتخاذ شده و تمامی راهها در مرکز بغداد بر روی ترافیک بسته شد.خبرهای مرتبط