شبه نظامیان حفتر به نقض آتش بس در لیبی ادامه می دهند

نقض آتش بس در لیبی در پی کنفرانس برلن با شلیک خمپاره در چبهه های مختلف در جنوب ترابلس از سوی شبه نظامیان وابسته خایفه حفتر رهبر نیروهای غیرمشروع در شرق لیبی ادامه دارد

1344874
شبه نظامیان حفتر به نقض آتش بس در لیبی ادامه می دهند

 

نقض آتش بس در لیبی در پی کنفرانس برلن با شلیک خمپاره در چبهه های مختلف در جنوب ترابلس از سوی شبه نظامیان وابسته خایفه حفتر رهبر نیروهای غیرمشروع در شرق لیبی ادامه دارد.

برغم تعهد دادن طرفین در کنفرانس برلن در 19 ژانویه، پیرامون وابسته ماندن به آتش بس در ساحه، از ترابلس صدای چند انفجار بگوش رسید.

عبدالمالک المدنی سخنگوی عملیات بورکان الغذاب که نیروهای وابسته به حکومت مشروع توافق ملی به پی می برد، اظهار داشت، شبه نظامیان حفتر با شلیک خمپاره در جبهه های جنوبی ترابلس، آتش بس را نقض کرده اند.

شبه نظامیان حفتر در خلال گردهمآیی طرفین در لیبی و جامعه بین المللی در کنفرانس برلن در 19 ام ژانویه، با شلیک خمپاره در منطقه حلاتات آتش بس را نقض کرده بودند. در حمله خمپاره ای تانکرهای نفت مورد هدف قرار گرفته و آتش سوزی رخ داده بود.

شبه نظامیان حفتر بلافاصله بعد از انتشار بیانیه پایانی و دیروز نیز با ترتیب حمله خمپاره ای به مناطق جنوبی ترابلس و منطقه صلاح الدین آتش بس را نقض کرده بودند.  خبرهای مرتبط