سعد حریری : لبنان به مسیری نامعلوم سوق می یابد

نخست وزیر لبنان هشدار داد به علت ناکامی در تشکیل دولت جدید، کشورش در مسیری نامعلوم به پیش می رود

1344689
سعد حریری : لبنان به مسیری نامعلوم سوق می یابد

سعد حریری نخست وزیر لبنان هشدار داد به علت ناکامی در تشکیل دولت جدید، کشورش در مسیری نامعلوم به پیش می رود.

حریری که پس از اعتراضات ضد دولتی 29 اکتبر استعفا کرد ولی به خواست رئیس جمهور میشل عون تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه می دهد، اقدام به انتشار بیانیه‌ای در خصوص تحولات اخیر پس تبدیل اعتراضات به حوادث خشونت بار کرد.

حریری با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی در مواجه با معترضین مسئولیتهای قانونی خود را اجرا می کنند گفت:

"دولت برای تشکیل دولت جدید که بتواند خواستهای مردم را بر آورده سازد استعفا کرد ولی خلا 90 روزه ادامه دارد. کشور در حال حرکت به سمتی نا معلوم است و افرادی که مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده دارند با جزئیات صوری مشغولند".

حریری با تاکید بر تشکیل فوری دولت جدید اعلام کرد به این ترتیب حداقل می توان با مسائلی چون بدتر شدن تدریجی وضعیت اقتصادی و امنیتی مقابله کرد.

در این میان به دنبال تنش به وجود امده بین معترضین و نیروهای امنیتی طی روزهای شنبه و یکشنبه در بیروت، میشل عون رئیس جمهور، الیاس ابو سعب وزیر دفاع، ریاض الحسن وزیر کشور و فرماندهان نظامی در کاخ ریاست جمهوری نشستی امنیتی برگزار کردند.

پس از این نشست طی بیانیه‌ای اعلام شد به همراه ارزیابی راه کار مبارزه با عناصر نفوذی مهاجم بین معترضین، مقامات امنیتی به ارائه اطلاعات در باره وضعیت امنیتی در کشور پرداختند. خبرهای مرتبط